Bod č.94.:

OSS/1 - Realizační plán pro rok 2013

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Realizační plán pro rok 2013)
Příloha č.2 (5. průběžná bilanční zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:469 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX