Bod č.43.:

MAJ/4 - Uzavření dodatku ke smlouvě budoucí kupní na získání TDI v lokalitě U Pramene, Kotíkovská ulice, Plzeň, BV Development Plzeň a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora + souhlasy)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (stanovisko MOP1)
Příloha č.4 (usnesení ZMP 80/2011)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM)
Příloha č.6 (rozsah přebírané TDI + výkup)
Příloha č.7 (situace - původní smlouvy a dodatky)
Příloha č.8 (mapy)
Příloha č.9 (usnesení RMP 1141/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:418 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX