Bod č.95.:

OSS/2 - Poskytnutí investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o finanční podporu.)
Příloha č.2 (Usnesení KSV RMP č. 8/12 ze dne 20.8. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:470 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX