Bod č.63.:

MAJ/24 - Uzavření kupní smlouvy se společností InterCora, spol. s r.o. v k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (prohlášení společnosti)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 461 z 15. 4. 2010)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 241 z 13.5.2010)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1154 z 23. 8. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:438 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX