Bod č.42.:

MAJ/3 - Uzavření dohody o zániku smlouvy o smlouvě budoucí č.j. 2007/005889 se společností Logistika Plzeň, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP 403/2007)
Příloha č.2 (vyjádření investora)
Příloha č.3 (zápis z jednání KNM)
Příloha č.4 (situace plánované stavby)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP 1140/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:417 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX