Bod č.40.:

MAJ/1 - Projednání záměru pro další postup při výkupech pozemků pro IA - Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (územní rozhodnutí, prodloužení ÚR)
Příloha č.2 (situace stavby-díl 1.,2.,3.)
Příloha č.3 (situace stavby-díl 4., 5.)
Příloha č.4 (mapy KN - ÚP, letecká, orientační)
Příloha č.5 (mapa KN - modrá)
Příloha č.6 (KNM)
Příloha č.7 (RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:415 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX