Bod č.74.:

PROP/5 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené s Obcí Zbůch

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost Obce Zbůch)
Příloha č.2 (Smlouva o smlouvě budoucí kupní)
Příloha č.3 (Zákres trvalého záboru)
Příloha č.4 (Zápis KNM RMP)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 907/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:449 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX