Bod č.76.:

PROP/7 - Prodej nově označeného pozemku parc. č. 778/6 k.ú. Chotěšov

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení Rady obce Chotěšov)
Příloha č.4 (Stanovisko obce Chotěšov)
Příloha č.5 (Zápis KNM RMP) (*)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 1165/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:451 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX