Bod č.77.:

PROP/8 - Prodej nově označených pozemků v k.ú. Chotěšov a zřízení úplatného věcného břemene

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost ze dne 5.4.2011)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení Zastupitelstva obce Chotěšov)
Příloha č.4 (Zápis z místního šetření)
Příloha č.5 (Žádost ze dne 28.12.2011)
Příloha č.6 (Aktualizované stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.7 (Zápis KNM RMP) (*)
Příloha č.8 (Fotodokumentace)
Příloha č.9 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.10 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.11 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 1166/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:452 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX