Bod č.7.:

ÚKEP/1 - Předložení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za rok 2011 Zastupitelstvu města Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha (Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za rok 2011)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:383 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX