Bod č.8.:

ÚKEP/2 - Vyjmutí Útvaru koordinace evr. projektů města Plzně p. o. z půs. směr. QS 74-01 Zásady pro zad. veř. zakázek pro doplňkovou činnost

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:384 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX