Bod č.34.:

OI/2 - Uzavření dodatku smlouvy o spolupráci

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení dle DZ)
Příloha č.2 (Usnesení KNM)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:409 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX