Bod č.10.:

ÚKEP/4 - Změny stanov dobr. sv. ob. Povodí Berounky a nominace na čl. doz. rady sv. na základě vystoupení obce Břasy a obce Šťáhlavy ze sv. ob.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dodatek č. 2 - ke stanovám Dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky)
Příloha č.2 (Stanovy dobrovolného svazku obcí)
Příloha č.3 (Dodatek č. 1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:386 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX