Bod č.19.:

ŘEÚ/2 - Souhrnné rozpočtové opatření navazující na vyhodnocení čerpání rozpočtu MP k 30. 6. 2012

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření)
Příloha č.1 (Souhrnné rozpočtové opatření)
Příloha č.2 (Aktual. jmenovitý seznam stav. inv. OI)
Příloha č.3 (Aktual. jmen. seznam stav. inv.ost. spr.)
Příloha č.4 (Aktual. jmen. seznam nestav. inv.ost. spr.)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 791 ze dne 31. 5. 2012)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. 12. 2011)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 278 ze dne 23. 2. 2012)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 893 ze dne 28. 6. 2012)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 1030 ze dne 23. 8. 2012)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 1123 ze dne 23. 8. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:396 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX