Bod č.101.:

ŘEÚ/3 - Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30.6.2012

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30.6.2012)
Příloha č.1 (Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30.6.2012)
Příloha č.2 (Rozpis použití investičních fondů PO v r. 2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX