Bod č.39.:

BYT/2 - Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Jaroslavou Naxerovou se splatností delší než 18 měsíců

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Naxerová Jaroslava, Thámova 15)
Příloha č.2 (Zápis z BK RMP ze dne 13.06.2012 ) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 980 ze dne 28. 6. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:414 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX