Bod č.11.:

ÚKEP/5 - Přijetí dotace z OPPI, Prosperita, Výzva II - část I. na projekt Rozvoj PVTP - výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Výzva k podpisu Podmínek poskytnutí dotace ze dne 2. 8. 2012)
Příloha č.2 (Podmínky poskytnutí dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:387 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX