Bod č.14.:

ÚKEP/8 - Žádost o dotaci z OPŽP, výzva XXXIX na akci Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:391 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX