Bod č.35.:

KŘTÚ+ŘEÚ/11 - Výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek při uzavření smlouvy o poskytnutí poradenských služeb

(předkladatel:nám. Šimák, nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis od EIB ve věci Projektu PPP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:410 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX