Bod č.108.:

KŘTÚ/13 - Přehled obsazenosti Parkovacího domu Rychtářka za II. čtvrtletí 2012

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled obsazenosti parkovacího domu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX