Bod č.37.:

KŘTÚ/15 - Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti KŘTÚ MMP

(předkladatel:nám. Šimák, nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha A zřiz. listiny SITMP)
Příloha č.2 (Příloha „A“ zřizovací listiny ÚKRMP)
Příloha č.3 (Příloha A a B zřizovací listiny SVSMP)
Příloha č.4 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:412 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX