Bod č.30.:

KŘTÚ/2 - Generelu dopravy v klidu města Plzně – aktualizace 2012

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Generel dopravy v klidu města Plzně – aktualizace 2012)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.3 (Naplnění požadavků RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Naplnění požadavků RMO Plzeň 4)
Předloženo na stůl č.1 (Opravený Generel dopravy v klidu MP)
Předloženo na stůl č.2 (Usnesení RMO Plzeň 4)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:406 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX