Bod č.32.:

KŘTÚ/4 - Vyhledávací studie Plzeň - Aquapark

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Studie „Plzeň – Aquapark“ NBD, a.s. 5/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:407 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX