Bod č.36.:

KŘTÚ/14 - Revokace usnesení ZMP č. 309 ze dne 21. 6. 2012 ve věci prominutí dlužného nájemného spol. Český Real, a. s.

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:411 rok:2012

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX