Bod č.109.:

ORVŘ/1 - Současná situace fungování nového systému na registru vozidel

(předkladatel:Mgr. Marek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX