Bod č.16.:

ŽPD1/16 - Zpráva o provádění komunálních služeb a údržby zeleně za 1. pololetí 2012

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (zpráva o provádění kom.služeb za I.pol.2012)
Důvodová zpráva (zpráva o provádění kom.služeb za I.pol.2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX