Bod č.114a.:

PRIM/5 - Vyhlášení místního referenda ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko MVČR ve věci přípustnosti původních otázek přípravného výboru )
Příloha č.2 (Seznam možných kroků, které by mohlo ZmP v případě kladného výsledku referenda učinit)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX