Bod č.11.:

FO1/2 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2012 č. 32 - 45

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX