Bod č.14.:

ISS1/14 - Poskytnutí věcného daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje pro služebny obvodních oddělení PČR Plzeň 1 a Plzeň - Vinice

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - záměr ze dne 28.5.2012)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - seznam vybavení ze dne 7.9.2012)
Příloha č.3 (Rozpočtové opatření č. 46)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX