Bod č.15.:

ISS1/15 - Hodnocení plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za 1.pololetí roku 2012 a aktuálně k 31.7.2012

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO č. 235)
Příloha č.2 (Tabulky plnění k 31.7.2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX