Bod č.17.:

ISS1/17 - Rozšíření plánu stavebních akcí VIV a oprav na rok 2012 o opravu havarijního stavu střechy objektu V Lomech 13, Plzeň

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Veřejnoprávní smlouva)
Příloha č.2 (Nařízení vyklizení stavby)
Příloha č.3 (Rozhodnutí-udržovací práce)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX