Bod č.9.:

ST1/4 - Vyřízení písemné interpelace Mgr. Ilony Jehličkové, členky ZMO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Vyřízení písemné interpelace)
Důvodová zpráva (Dotaz Mgr. Ilony Jehličkové)
Důvodová zpráva č.1 (Dopis Mgr. Jehličkové)
Příloha č.2 (Dopis p. Bárty) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Pozvánka na výstavu)
Příloha č.4 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 205-2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX