Bod č.13.:

ST1/5 - Změna účelu poskytnuté dotace Auto klubu Plzeň v AČR, Plzeň

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Změna účelu poskytnuté dotace)
Důvodová zpráva (Změna účelů - důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.1 (Dopis - žádost Auto klubu Plzeň) - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 62-2012)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 161-2012)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 207-2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX