Bod č.18.:

ST1/6 - Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města Plzně

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Statut města Plzně - připomínky)
Příloha č.1 (Statut města Plzně - usnesení RMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX