Bod č.19.:

ST1/7 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zápisy z výborů ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Zápis - Kontrolní výbor)
Příloha č.2 (Zápis - Finanční výbor)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX