Bod č.1b.:

PRIM/2 - Stanovení odměny členům komisí ustavených pro konání místního referenda

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX