Bod č.1a.:

PRIM/1 - Vyhlášení míst.referenda ve smyslu zák.č. 22/2004 Sb. ve věci výstavby na místě býv. DK Inwest na základě návrhu přípravného výboru

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh přípravného výboru na konání místního referenda )
Příloha č.2 (stanovisko MV ČR)
Příloha č.3 (právní rozbor JUDr. Svejkovského)
Příloha č.4 (mapa majetkoprávních vztahů)
Příloha č.5 (seznam možných kroků ZMP )
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.9.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX