Bod č.28.:

BEZP/1 - Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie PK v rámci projektu "Bezpečné město"

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis plk. Mgr. Knížete)
Příloha č.2 (Kolo)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:500 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX