Bod č.31.:

MAJ/2 - Bezúplatný převod pozemků p.č. 317/2 a p.č. 317/3, k.ú. Malesice, od PF ČR do majetku města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyjádření PF ČR)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP + zákres vod. řadu)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO Plzeň 9 - Malesice)
Příloha č.4 (KNM RMP ze dne 16. 8. 2012)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1296/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:503 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX