Bod č.32.:

MAJ/3 - Směna pozemků v k.ú. Plzeň ve vlast. ČR - PF ČR za pozemky v majetku města v k.ú. Dolní Vlkýš, Dýšina, Střelice a k.ú. Líšina

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (záznam z jednání )
Příloha č.2 (vyjádření PF ČR)
Příloha č.3 (výzva k úhradě cen. rozdílu a k podpisu směnné smlouvy)
Příloha č.4 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.5 (stanovisko starosty MO Plzeň 1, usnesení RMO Plzeň 1 č. 50/2008)
Příloha č.6 (stanovisko starosty MO Plzeň 9 - Malesice)
Příloha č.7 (zápis z KNM RMP ze dne 1. 3. 2012)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (snímky z kat. mapy - pozemky města Plzně)
Příloha č.10 (snímky z kat. mapy - pozemky ČR - PF ČR)
Příloha č.11 (usnesní RMP č. 1298/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:504 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX