Bod č.29.:

BEZP/2 - Žádost o udělení výjimky na zadání veřejné zakázky malého rozsahu

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení č. 2/2012 ze dne 5.9.2012 Výboru ZMP pro zadávání veřejných zakázek)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1255 ze dne 27. 10. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:501 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX