Bod č.19.:

OŠMT/1 - Aktualizace příloh ke ZL na předání městského movitého a nemovitého majetku k hospodaření PO v působnosti OŠMT MMP

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.11 (1. ZŠ - movitý majetek)
Příloha č.12 (1. ZŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.21 (2. ZŠ - movitý majetek)
Příloha č.22 (2. ZŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.31 (4. ZŠ - movitý majetek)
Příloha č.32 (4. ZŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.41 (7. ZŠ a MŠ - movitý majetek)
Příloha č.42 (7. ZŠ a MŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.51 (Benešova ZŠ a MŠ - movitý majetek)
Příloha č.52 (Benešova ZŠ a MŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.61 (10. ZŠ - movitý majetek)
Příloha č.62 (10. ZŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.71 (11. ZŠ - movitý majetek)
Příloha č.72 (11. ZŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.81 (Masarykova ZŠ - movitý majetek)
Příloha č.82 (Masarykova ZŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.91 (13. ZŠ - movitý majetek)
Příloha č.92 (13. ZŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.101 (14. ZŠ - movitý majetek)
Příloha č.102 (14. ZŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.111 (15. ZŠ - movitý majetek)
Příloha č.112 (15. ZŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.121 (16. ZŠ a MŠ - movitý majetek)
Příloha č.122 (16. ZŠ a MŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.131 (17. ZŠ a MŠ - movitý majetek)
Příloha č.132 (17. ZŠ a MŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.141 (Bolevecká ZŠ - movitý majetek)
Příloha č.142 (Bolevecká ZŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.151 (20. ZŠ - movitý majetek)
Příloha č.152 (20. ZŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.161 (21. ZŠ - movitý majetek)
Příloha č.162 (21. ZŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.171 (22. ZŠ - movitý majetek)
Příloha č.172 (22. ZŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.181 (25. ZŠ - movitý majetek)
Příloha č.182 (25. ZŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.191 (26. ZŠ - movitý majetek)
Příloha č.192 (26. ZŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.201 (28. ZŠ - movitý majetek)
Příloha č.202 (28. ZŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.211 (31. ZŠ - movitý majetek)
Příloha č.212 (31. ZŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.221 (33. ZŠ - movitý majetek)
Příloha č.222 (33. ZŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.231 (34. ZŠ - movitý majetek)
Příloha č.232 (34. ZŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.241 (ZŠ a MŠ Božkov - movitý majetek)
Příloha č.242 (ZŠ a MŠ Božkov - nemovitý majetek)
Příloha č.251 (Tyršova ZŠ a MŠ - movitý majetek)
Příloha č.252 (Tyršova ZŠ a MŠ - nemovitý majetek)
Příloha č.261 (ZŠ Újezd - movitý majetek)
Příloha č.262 (ZŠ Újezd - nemovitý majetek)
Příloha č.271 (10. ŠJ - movitý majetek)
Příloha č.281 (11. ŠJ - movitý majetek)
Příloha č.282 (11. ŠJ - nemovitý majetek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:491 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX