Bod č.58.:

EVID/5 - Vyjmutí pozemku p. č. 10617/15, k.ú. Plzeň, z trvalé správy Městského obvodu Plzeň 1 vedené v Příloze č. 3 Statutu města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 200 ze dne 19. 6. 2012)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (KNM RMP ze dne 16. 8. 2012)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Územní plán)
Příloha č.6 (Modrá mapa)
Příloha č.7 (Letecký snímek)
Příloha č.8 (Výpis z KN)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 1213 ze dne 13. 9. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:530 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX