Bod č.59.:

EVID/6 - Svěření stavby Klatovská třída 12 s pozemky do správy příspěvkové organizace Správa veřejného statku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 660 ze dne 13. 12. 2007)
Příloha č.2 (Územní plán)
Příloha č.3 (Modrá mapa)
Příloha č.4 (Letecký snímek)
Příloha č.5 (Výpis z KN)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:531 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX