Bod č.39.:

PROP/2 - Prodej pozemků vlastníkům RD a pozemků souvisejících, k.ú. Č. Hrádek u Plzně - lokalita Háj

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (historie dané kauzy)
Příloha č.2 (žádosti)
Příloha č.3 (zápisy z jednání 9.2.12 a 24.7.12)
Příloha č.4 (stanovisko ORP 05/11)
Příloha č.5 (stanovisko ORP 09/12)
Příloha č.6 (usn. RMOP4 č. 197/11)
Příloha č.7 (usn. RMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.8 (usn. ZMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.9 (zápis KNM)
Příloha č.10 (fotodokumentace)
Příloha č.11 (územní plán)
Příloha č.12 (letecký snímek)
Příloha č.13 (orientační mapa)
Příloha č.14 (majetek města)
Příloha č.15 (zápis majetkové komise RMOP4 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:511 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX