Bod č.43.:

PROP/1 - Uzavření SoBSK - BRUČNÁ BUSINESS PARK - VGP CZ VIII., a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádosti)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P2)
Příloha č.4 (Stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.5 (Usnesení RMP )
Příloha č.6 (Usnesení ZMP )
Příloha č.7 (Stanovisko Drážního úřadu a SŽDC)
Příloha č.8 (Územní rozhodnutí)
Příloha č.9 (Zákres budoucího prodeje)
Příloha č.10 (Zápis z KNM RMP )
Příloha č.11 (Fotodokumentace)
Příloha č.12 (Mapa - územní plán)
Příloha č.13 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.14 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.15 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.16 (Usnesení RMP č. 1268/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:515 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX