Bod č.34.:

PROP/3 - Prodej pozemků p.č. 2201/30, 32, 33, 34, k.ú. Bolevec - Developpils, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P1)
Příloha č.4 (Usnesení RMP )
Příloha č.5 (Usnesení ZMP )
Příloha č.6 (Zákres etapizace)
Příloha č.7 (Zápis z KNM RMP )
Příloha č.8 (Fotodokumentace)
Příloha č.9 (Mapa - územní plán)
Příloha č.10 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.11 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.12 (Geometrický plán)
Příloha č.13 (Mapa - majetek města se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:506 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX