Bod č.45.:

PROP/5 - Prodej pozemku p.č. 1904/11, k.ú. Litice u Plzně, za účelem zajištění přístupu

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost pí Dánové)
Příloha č.2 (dopis mž. Tupých)
Příloha č.3 (stanovisko ORP 08/10)
Příloha č.4 (stanovisko ORP 11/10)
Příloha č.5 (usn. ZMOP6 č. 32/10)
Příloha č.6 (usn. ZMOP6 č. 55/10)
Příloha č.7 (dopis pí Dánové)
Příloha č.8 (vyjádření k prodeji mž. Tupých)
Příloha č.9 (vyjádření k prodeji mž. Sukupových)
Příloha č.10 (zápis KNM 02/11) (*)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 583/10, usn. ZMP č. 248/10)
Příloha č.12 (zápis KNM 06/12) (*)
Příloha č.13 (vyjádření pí Dánové 07/12)
Příloha č.14 (zápis KNM 09/12)
Příloha č.15 (fotodokumentace)
Příloha č.16 (územní plán)
Příloha č.17 (letecký snímek)
Příloha č.18 (orientační mapa)
Příloha č.19 (geometrický plán )
Příloha č.20 (majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:517 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX