Bod č.46.:

PROP/6 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1496/648, k.ú. Skvrňany, za účelem rozšíření vl. nemovitosti a zarovnání uliční čáry

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ze dne 17.7.12)
Příloha č.2 (původní žádost vč. situace)
Příloha č.3 (žádost o pronájem)
Příloha č.4 (stanoviska ORP )
Příloha č.5 (usn. RMOP3 č. 359/11)
Příloha č.6 (zápis KNM 10/11)
Příloha č.7 (zápis KNM 09/12)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (orientační mapa)
Příloha č.12 (geometrický plán )
Příloha č.13 (majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:518 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX