Bod č.14.:

ŘÚSO/1 - Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý a nemovitý majetek předaný k hospodaření PO v působnosti KŘÚSO MMP

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Movitý majetek ZOO, p.o.)
Příloha č.2 (Nemovitý majetek ZOO, p.o.)
Příloha č.3 (Movitý majetek Esprit, p.o.)
Příloha č.4 (Nemovitý majetek Esprit, p.o.)
Příloha č.5 (Movitý majetek DJKT, p.o.)
Příloha č.6 (Nemovitý majetek DJKT, p.o.)
Příloha č.7 (Movitý majetek KmP, p.o.)
Příloha č.8 (Nemovitý majetek KmP, p.o.)
Příloha č.9 (Movitý majetek HaP, p.o.)
Příloha č.10 (Nemovitý majetek HaP, p.o.)
Příloha č.11 (Movitý majetek MÚSS, p.o.)
Příloha č.12 (Nemovitý majetek MÚSS, p.o.)
Příloha č.13 (Movitý majetek DCP, p.o.)
Příloha č.14 (Nemovitý majetek DCP, p.o.)
Příloha č.15 (Movitý majetek SHaK, p.o.)
Příloha č.16 (Nemovitý majetek SHaK, p.o.)
Příloha č.17 (Movitý majetek Alfa, p.o.)
Příloha č.18 (Nemovitý majetek Alfa, p.o.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:486 rok:2012

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.10.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX